Лечение и консултация на

Гърчови състояния в детска възраст
Епилепсия
Детска церебрална парализа
Заболявания на периферната нервна система
Наследствени заболявания на нервната система, обусловени от нарушена обмяна
Нервно-мускулни заболявания
Пирамидни и екстрапирамидни дегенеративни заболявания
Множествена склероза
Възстановителна терапия при заболявания на нервната система в детска възраст
Говорни смущения в детска възраст
Ранна детска нервност
Тикове
Нощно напикаване